Studijní materiály

Používané učebnice :

Mareček A., Honza J.:Chemie pro čtyřletá  gymnázia 1., 2.,3.díl