Finální projektový den ve škole "ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V ZAHRANIČÍ 1939-1945"

Dne 24. 9. 2021 zakončili studenti Gymnázia Moravský Krumlov dvouletý projekt s názvem “ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI V ZAHRANIČÍ 1939 – 1945“ na pozadí příběhu účastníka západního odboje Josefa Kalaše z Brna“ projektovým dnem ve škole za účasti odborníka z praxe. Finálního projektové dne se zúčastnily třídy Kvinta a 4.A, které se během dvou let zapojily do výzkumné činnosti o životě československých vojáků před II. světovou válkou a během ní nejvíce.


Program zahájilo společné setkání všech studentů s vyučujícími Mgr. Lenkou Karlíkovou Nožkovou a Mgr. Jaroslavem Šrejmou, které se konalo v učebně chemie. Byly zde vyhodnoceny pracovní listy z předchozího projektového dne v Dolních Vilémovicích a Rešicích a také zde byl představen program dne. Poté se studenti rozdělili do osmi pracovních skupin a v počítačových učebnách pokračovali v tvorbě výstupních materiálů z projektu. Nakonec stihli odevzdat dvě powerpointové prezentace o našich letcích a parašutistech, obsáhlou seminární práci o pěchotních zbraních II. světové války a dva informační plakáty o čs. zahraničním odboji. Závěr projektového dne obstarala přednáška paní Lenky Zahradníkové, která se v ní zabývala vzpomínkami očitých svědků odbojové činnosti našich parašutistů a také samotným atentátem na Reinharda Heydricha.


Mgr. Lenka Karlíková Nožková, Mgr. Jaroslav Šrejma, GMK