Jan Kubiš

V úterý 3. 5. si pro naše gymnázium připravil v Galerii Knížecí dům besedu o Janu Kubišovi pan mjr. Mgr. Stanislav Balík.


Jednalo se o milého a zábavného pána, který si pro nás nachystal prezentaci a spoustu zajímavých příběhů. Dozvěděli jsme se vše o životě Jana Kubiše, který byl příslušníkem československé zahraniční armády ve Velké Británii, hrdinou protinacistického odboje a člověkem, který spolu s Jozefem Gabčíkem provedl úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Pan přednášející zapojil “do hry“ i nás. Student s nejvíce správnými odpověďmi získal na konci přednášky CD o Janu Kubišovi. Vybojoval si jej Dan Vespalec z Kvarty. Na paty mu šlapal spolužák Ondra Kadlec, ale nakonec jsme se všichni shodli, že Dan byl nejlepší. Závěrem nám pak Balík také doporučil několik filmů o atentátu na R. Heydricha a době protektorátu a úplný konec celé přednášky obstarala krátká diskuze, kdy se všichni mohli zeptat na to, co je nejvíce zajímalo.


Klaudie Nejedlá, 2.A