Dějepisná soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky

Zúčastnili krajského kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky!


Českou a Slovenskou státní hymnou byl v aule Biskupského gymnázia Brno zahájen jubilejní 30. ročník tradiční dějepisné soutěže. V 10:00 po úvodním proslovu pana Mgr. Jiřího Nantla, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, začali naši studenti Klára Drlíková, Vojtěch Vlasák a Martin Sova psát očekávaný test, jehož letošním tématem byla druhá světová válka. V konečném pořadí byli naši studenti 14. z 29 přihlášených gymnaziálních týmů! BLAHOPŘEJEME!