Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení z dějepisu


V dějepise budete hodnoceni v následujících oblastech s danými váhami. Jednotlivé váhy jsou uvedeny v procentech.

  • Zkoušení – váha 50–100%; předem nahlášené, studenti jsou obeznámeni s rozsahem učiva, probíhá minimálně 2x za jedno pololetí 
  • Malá písemná práce – váha minimálně 50%
  • Další hodnocení – plně v kompetenci vyučujícího