Mgr. Šrejma Jaroslav

SrejmaVzdělání:  

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor - Učitelství pro střední školy: český jazyk - dějepis, rok absolvování - 2009

Univerzita Hradec Králové,  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní program - Studium pro výchovné poradce, rok absolvování - 2011

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, studijní program - Prevence sociálně patologických jevů, rok absolvování - 2014

Praxe: 

EDUCAnet - Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Střední škola Brno, Charbulova

Gymnázium Moravský Krumlov 

Kurzy a aktivity, které mě nejvíc ovlivnily: 

Efektivní strategie řešení problémových situací ve škole 

Hrozby kyberprostoru

Krajská konference PPRCH - Bezpečné klima ve školách Jihomoravského kraje - referát - Systém práce metodiků prevence v největší střední škole ČR

Komunikační strategie pro podporu spolupráce ve školním prostředí 

Spolu a jinak ve vzdělávání - adlerovský přístup k výuce na školách

DofE - vedoucí a koordinátor programu

DofE - školitel a hodnotitel dobrodružných expedic

Pedagogický pracovník ve víru paragrafů

Výuka českého jazyka trochu jinak a efektivněji

Osobně o sobě:-)

Miluji běh, kolo, lyže a posilovnu. Čtu kdykoliv a kdekoliv. Rád se vracím zpátky do minulosti, ovšem nezapomínám také na přítomnost mých nejbližších.