Návštěva stavební fakulty VUT

Děkujeme panu docentu Zdeňku Dufkovi, proděkanovi VUT Brno, za skvělý vhled do stavebnictví s obrovským přesahem do příbuzných oborů.