Elektrárna Dlouhé stráně

Skvělou přednášku o výstavbě a fungování přečerpávací elektrárny a jejím významu pro Českou republiku připravila pro naše třeťáky skupina ČEZ. 

Gymnázium Moravský Krumlov = hrdý partner Skupiny ČEZ