Maturitní okruhy

Maturitní okruhy pro rok 2023/2024

1.Kinematika hmotného bodu 

2.Dynamika hmotných bodů 

3.Mechanická práce a energie

4.Gravitační pole 

5.Mechanika tuhého tělesa 

6.Mechanika kapalin a plynů 

7.Molekulová fyzika a termika 

8.Struktura a vlastnosti plynů 

9.Struktura a vlastnosti pevných látek 

10.Struktura a vlastnosti kapalin. Změny skupenství látek 

11.Mechanické kmitání

12.Mechanické vlnění, zvuk 

13. Elektrický náboj a elektrické pole 

14.Elektrický proud v kovech 

15.Elektrický proud v polovodičích 

16.Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu 

17.Stacionární magnetické pole 

18.Nestacionární magnetické pole 

19.Střídavý proud 

20.Optika – základní pojmy 

21.Zobrazování optickými soustavami


ke stažení 


F-maturitni-otazky-2024.doc