Mgr. Irena Sobotková


Irca

Vzdělání 

UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika – fyzika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy 

diplomová práce: „Problematika výuky skalárních a vektorových fyzikálních veličin“, 1985

Praxe

Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov Gymnázium Moravský Krumlov

Další vzdělávání

Nejpřínosnější aktivity:

- účast v projektech MUNI, VUT v Brně, JCMM Brno, ve školních projektech pro podporu vzdělávání žáků a učitelů 

na GMK 

- spolupráce se Skupinou ČEZ – zapojení odborníků z praxe do výuky, exkurze, jaderná maturita, ... 

- podpora žáků v soutěžích – fyzikální olympiáda, matematická olympiáda, Vím proč, Merkur perFEKT Challenge, ...

Volný čas 

- členství ve WiN (Women in Nuclear – Česká nukleární společnost) 

- kultura – návštěvy koncertů (vážná hudba, moravský folklór), divadelních představení (činohra, opera, muzikál) 

- sport, turistika, cestování, četba, práce na zahradě