Mgr. Lenka Šenfloková

portrety-0011-IMG-6941

Studium a praxe:

Učitelství  matematiky a fyziky na přírodovědecké fakultě MU v Brně jsem dokončila v roce 2005.

Učila jsem 10 let na integrované škole SŠDOS v Moravské Krumlově. Od roku 2015 na GMK. 


Podporuji studenty v účasti na různých soutěžích- fyzikální olympiáda, Vím proč.

Studentům se věnuji také v mimoškolním programu DofE, což posouvá hranice nejen studentům ale i mně samotné a mohu studenty poznávat i mimo školní lavici.


Školení, která mě nejvíc ovlivnila:

•Rozvoj osobních kvalit a kooperativní dovednosti, profesionální sebereflexe pedagogů (Lidmila Pekařová) 

 toto školení mi pomohlo se zorientovat se v sobě samé a také mi vylepšilo moje komunikační dovednosti

•Řešení úloh ve vyučování matematice se zaměřením na využití „neškolských strategií“ (Jarmila Novotná) 

ujistila jsem se v  tom, že matematické úlohy lze řešit různými způsoby a každý z těchto způsobů můžu považovat za stejně hodnotný


Něco osobního:

Ve volném čase se věnuji rodině, józe a tanci.