Nákup a používání

Využití kalkulaček ve výuce a při testech:

Žákům bude v Primě a 1. A bude nabídnut vždy vyučujícím fyziky hromadný nákup kalkulaček jednoho typu. Používání kalkulaček jiného typu je povoleno za předpokladu, že žák umí sám s kalkulačkou počítat.

Žáci nižšího stupně víceletého gymnázia (P,S) mohou kalkulačku používat ve fyzice a chemii. V matematice pouze pro některé výpočty v goniometrii.

Žáci vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého studia mohou kalkulačky používat v chemii a fyzice, v matematice pouze dle pokynů vyučujícího.

Využití matematicko-fyzikálních tabulek ve výuce a při testech:

Chemie – povolená periodická tabulka prvků (speciální tabulka)

1. ročník, 2. ročník, tercie, kvarta – povolený přehled konstant a vztahů

3. ročník, 4. ročník, kvinta, sexta – povoleno používat matematicko-fyzikální tabulky

Matematika – 3. ročník, 4. ročník, kvinta a sexta – povoleno používat matematicko-fyzikální tabulky

Fyzika – nižší stupeň víceletého gymnázia – ne

Vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté studium - ano

Při testu musí žáci zásadně používat pouze školní tabulky.