Nákup a používání

Nákup kalkulaček

Žákům Primy a 1. A bude  vyučujícím fyziky na začátku školního roku nabídnut nákup kalkulaček jednoho typu. Žáci mohou používat i jiný typ kalkulačky, pokud s ní umí pracovat.


Využití kalkulaček ve výuce a při testech

Žáci nižšího stupně víceletého gymnázia (Prima, Sekunda) mohou kalkulačku používat ve fyzice a chemii. V matematice pouze pro některé výpočty v goniometrii podle pokynů vyučujícího.

Žáci vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého studia mohou kalkulačky používat v chemii a fyzice, v matematice pouze dle pokynů vyučujícího.


Využití matematicko-fyzikálních tabulek ve výuce a při testech:

Matematika 

Lze využívat od 3.ročníku čtyřletého studia a 5.ročníku víceletého studia (Kvinta)

Fyzika

Lze využívat od 1.ročníku čtyřletého studia a 3.ročníku víceletého studia (Tercie)

Chemie

Lze využívat od 3.ročníku čtyřletého studia a 5.ročníku víceletého studia (Kvinta)Při testu musí žáci zásadně používat pouze školní tabulky.