Budovatelské písně

Kupředu, levá; My jsme děti republiky; Armádě zdar; Píseň kombajnisty; Tankistům; Rozkvetlý den. Výstava Rozkulačeno v Městském muzeu a Galerii Knížecí dům, zobrazující hrůzu komunistické totality v 50. letech, nás inspirovala ke studiu dobových ideologických písní.


Padesátá léta dvacátého století byla v Československu tragickým obdobím věznění a poprav politických odpůrců komunistického režimu. Na venkově se ve stejné době odehrávala další nespravedlnost - násilné vyvlastňování rodového majetku, polností, hospodářských zvířat, nemovitostí i strojů. Kdo kladl odpor, skončil tragicky jakožto nepřítel lidu, tzv. kulak. 

Nad vším tímto bezprávím se vznášely a zvučně zněly tzv. budovatelské písně. Měly za úkol povzbuzovat politickou i pracovní morálku obyvatel, stejně jako zastrašit je militantní ideologií. V únoru 2022 probíhala v v Městském muzeu a Galerii Knížecí dům výstava pod názvem Rozkulačeno, zobrazující temný osud českých, moravských a slovenských soukromých zemědělců v padesátých letech. 

Výstavu jsme navštívili a při té příležitosti se s vybranými budovatelskými písněmi seznámili. Za jejich doprovodu byly prezentované informace ještě působivější.