Hudba + fyzika + biologie = harmonie

Jak vzniká zvuk? Čím je ovlivněna výška a zabarvení tónu? Jak rozezní melodii voda ve skleničce? Jak se zvuk šíří? Jak ho zachytí lidské ucho?


Opět jsme si ověřili, že hudba je všude kolem nás. Teorii vzniku, šíření a recepci zvukových vln probrali studenti třídy Prima v hodinách fyziky a biologie. V hudební výchově zhlédli 2 návodná videa a poté si prakticky vyzkoušeli závislost výšky tónu na klesající či stoupající hladině vody ve sklenici. Cinkáním lžičkou, jídelní hůlkou či kroužením mokrých prstů po okraji sklenice vyluzovali jasné tóny, které melodicky rozezvučely náš školní dvůr. 

Všem se podařilo vyladit své improvizované hudební nástroje tak, že zvládli zahrát jednoduchou píseň (Kočka leze dírou, Skákal pes, ale i úryvek z Beethovenovy klavírní skladby Pro Elišku). Aktivita plná rozlévané studené vody byla příjemným osvěžením v horkém letním dni. Dalším pozitivem byl fakt, že se studentům podařilo rozbít pouze 2 sklenice.