Ohlédnutí za letošními koncerty

Ani covid se všemi karanténami a omezeními nám nezabránil šířit zpěvem a hrou na hudební nástroje radost kolem nás.


V tomto školním roce Pěvecký sbor GMK pod vedením Mgr. Gabriely Sklenské realizoval celkem 5 vystoupení. V každém ročním období a v době důležitých křesťanských svátků, Vánoc i Velikonoc, jsme obyvatelům Domova s pečovatelskou službou v Moravském Krumlově zazpívali tematicky laděné písně s doprovodem elektrických varhan, houslí a kytary. 

V nejtěžším a ze zdravotního hlediska nejrizikovějším období před Vánoci 2021 jsme se nenechali odradit zimou a vánoční písně a koledy zazpívali našim věrným posluchačům, shromážděným za okny, přímo venku na dvoře.