Informatika

Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií.

Informatické myšlení uplatňujeme při efektivním řešení problémů: 

  • pečlivě formulujeme, v čem problém spočívá a čeho chceme dosáhnout. 
  • hledáme a testujeme různé postupy řešení, z nichž pak vzhledem k okolnostem vybíráme ten nejvhodnější, 
  • postupy se přitom snažíme tvořit tak, abychom je už nemuseli provádět sami.

Kdykoliv zadáváme práci tak přesně, abychom si mohli být jisti výsledkem, používáme informatické myšlení.