O předmětu

Informatika

Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií.

Informatické myšlení uplatňujeme při efektivním řešení problémů: 

•pečlivě formulujeme, v čem problém spočívá a čeho chceme dosáhnout. 

•hledáme a testujeme různé postupy řešení, z nichž pak vzhledem k okolnostem vybíráme ten nejvhodnější,

•postupy se přitom snažíme tvořit tak, abychom je už nemuseli provádět sami. 

Kdykoliv zadáváme práci tak přesně, abychom si mohli být jisti výsledkem, používáme informatické myšlení.