Doporučené studijní materiály

Učebnice pro nižší a vyšší gymnázium 

Nižší gymnázium 

Učebnice nakladatelství Prometheus: 

Prima 

Výrazy I, Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Geometrické konstrukce 

Sekunda 

Výrazy II, Rovnice a jejich soustavy, Podobnost a funkce úhlu, Jehlany a kužely, Funkce 

 Vyšší gymnázium  

Učebnice nakladatelství Didaktis (vyžadovány jsou pouze pracovní sešity, kromě dílu 7B se jedná o zkrácenou verzi, učebnice jsou doporučené): 

1.ročník, Tercie 

1.díl: Základní poznatky, 2. díl: Výrazy, rovnice a nerovnice 

2. ročník, Kvarta 

4. díl: Funkce I, 5. díl: Funkce II 

3. ročník, Kvinta 

7B díl: Analytická geometrie v rovině, 9. díl: Posloupnosti, řady a finanční matematika 

4. ročník, Sexta 

8. díl: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika