Velké úspěchy v logické olympiádě

Letošní kolo logické olympiády přineslo velké úspěchy. Zejména gratulujeme Anežce Pecinové ze Sekundy, která v celé ČR předčila 95 procent všech řešitelů a dále Ondřeji Kadlecovi ze Sexty, který byl úspěšnější než 82 procent řešitelů! Máme velkou radost a těšíme se na příští rok!