Matematický seminář

Je určen pro studenty 3.a 4. ročníku.

Témata:

3. ročník, Kvinta

nekonečné řady a jejich součet, analytická geometrie v prostoru

4. ročník, Sexta

limita, derivace a integrál, příprava ke státní i školní (profilové) maturitní zkoušce