Matematika

Matematika je vyučována s časovou dotací 4 hodiny týdně s důrazem na pochopení a důkladné procvičení probírané látky a propojení s ostatními předměty (fyzika, chemie, biologie, zeměpis, …) a reálnými problémy, s nimiž se studenti v životě mohou setkat. V posledním ročníku studenti samostatně zpracovávají statistický výzkum. 

Výuku obohacujeme hrami, soutěžemi a interaktivními programy (Kahoot, Tarsia, Techambition, …), studenti využívají matematické softwary (MS Excel, Geogebra, Desmos, …). V posledních dvou ročnících nabízíme Matematický seminář určený zejména zájemcům o maturitu z matematiky (státní, školní či Maturitu plus) či studium na technických vysokých školách. 

Důraz je též kladen na výuku finanční gramotnosti, naše škola je držitelem bronzového titulu Finančně gramotná škola. Každoročně se též naši studenti účastní matematických soutěží (Pangea, Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda).

Matematika je také jedním z povinných předmětů tzv. malé maturity, kterou skládají na konci školního roku studenti Sekundy. Jelikož se na ni chystáme celý rok, nakonec malí maturanti zjistí, že není třeba se jí bát. :-)