Kritéria hodnocení

Každý vyučující má kromě těchto základních kritérií ještě individuální dodatky, které budou žákům oznámeny na začátku školního roku.


Písemné práce:

  • ověřuje se úroveň jazykových kompetencí (především čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní),
  • na konci lekce větší, předem ohlášený test na učivo celé lekce (váha hodnocení 70–100%),
  • krátké testy (mohou být neohlášené) – na gramatiku a slovní zásobu (váha hodnocení od 30%).

 

Ústní zkoušení:

  • ověřuje se úroveň jazykových kompetencí (především mluvení),
  • rozhovory či prezentace (váha hodnocení dle rozsahu zkoušení).

 

Aktivita v hodině:

  • práce ve skupinkách i individuální,
  • plnění zadaných úkolů,
  • váha hodnocení plně v kompetenci vyučujícího – dle druhu aktivity.