PhDr. Júlia Nielsen

Studium: 

Filozofická fakultu Univerzity Pavla Josefa Šafárika Košice, obor Slovenský jazyk a literatura – Německý jazyk, učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů (část studia proběhla na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně v Německu)

Praxe: 

střední školy

Bundeshandelsakademie BHAK Wien 10, Pernerstorfergasse 77, Rakousko

SZU (Schulzentrum HTL-HAK-Berufsschule für Lederdesign), Ungargasse 69, Wien 3, Rakousko 

vysoké školy:

SVŠE (Soukromá vysoká škola ekonomická) Znojmo

Další vzdělání a nejpřínosnější profesní aktivity: 

- studijní program JURIDIKUM pro překladatele/tlumočníky na Karlově univerzitě v Praze 

- jazyková škola Ecole Eurocentre-Lausanne ve Švýcarsku (získala jsem Diplome D ́etude en langue française B2 u Alliance Française) 

- účast na seminářích pořádaných PH (Pädagogische Hochschule) Wien se zaměřením na kooperativní výuku a výuku formou dialogu, proběhly minimálně 2x ročně v průběhu posledních 10 let

- účast na semináři a pilotním projektu "Achtsam sein, achtsam unterrichten - Achtsamkeit unterrichten“ s Kevinem Hawkinsem und Amy Burke ve Vídni

- stáže v rámci Erasmu: např. na univerzitách Széchényi István Egytem Györ v Maďarsku a Slovenské poľnohospodárské univerzitě v Nitře 

- organizace workshopů pro žáky a studenty na veletrzích tzv. Fiktivních firem ve Vídni 

- výuka němčiny jako mateřského jazyka a třídnictví ve Vídni 

- spolupráce s „Institut für Wirtschaftspädagogik WU Wien“ -team-teaching na hodinách PBSK (osobnostní vývoj a sociální kompetence)