Mgr. Gabriela Sklenská

Aprobace: německý jazyk

Studium: Masarykova Univerzity v Brně

Praxe: SZTŠ Ivančice, Gymnázium Moravský Krumlov, Jazykovka Eden

Další vzdělání a nejpřínosnější profesní aktivity:

 • Nové metodicko-didaktické přístupy ve výuce německého jazyka,
 • Vyučujte cizí jazyk moderně,
 • Projektové dny v praxi,
 • Prevence sociálně-patologických jevů,
 • Psychohygiena a mentální odolnost učitele.

Další aktivity:

 • vedení a podpora žáků v projektu „Extra třída,“ kde výsledkem byla opravená a vyzdobená zeď na školním dvoře,
 • vedení žáků v programu „Cena Vévody z Edinburghu,“ ve kterém se žáci věnují mimoškolním aktivitám, dovednostem a dobrovolnictví,
 • vedení hudebního kroužku, který pravidelně reprezentuje naši školu nejen na školních akcích, ale i v našem regionu,
 • účastník projektu „Vzájemná spolupráce,“ kdy pedagogové spolupracují na propojení předmětů v rámci probírání podobného nebo stejného tématu ve výuce,
 • účastník projektu „Tandemová výuka,“ kdy cílem pedagogů je co nejvíce zapojovat všechny žáky po menších skupinkách do učení pomocí různorodých aktivit,
 • školní maturitní komisařka.