Tělesná výchova

  • pochopení významu pohybu a sportování pro život
  • motivace a prožitek, dobrý pocit ze zvládnutých pohybových činností a výkonů
  • účast na sportovních soutěžích, výzvách, turnajích (okresní, krajské i celostátní)
  • sportovní kurzy: lyžařský a vodácký výcvikový kurz
  • sportovní kroužky a školní turnaje ve sportovních hrách