JSME SVĚTOVÁ ŠKOLA

A máme na to dokonce mezinárodní certifikát! Naši práci jsme prezentovali v Praze před zástupci MŠMT, ČŠI a společností Člověk v tísni a letos po dvou letech obhájili při velkém auditu před zástupci mezinárodního hnutí Světová škola.


Co titul znamená?

• Že se studenti i učitelé aktivně zajímají o globální i lokální problémy a jejich odraz v běžném životě.

• Že pořádáme akce s touto tematikou.

• Že se učíme orientovat v problémech, chovat se odpovědně a ovlivnit v tomto směru i naše okolí.

• Že dokážeme vymyslet, zorganizovat a realizovat i složité akce a spolupracovat nejen ve škole, ale oslovit a zapojit i jedince nebo společnosti v okolí. Jen namátkou: Společnost pro Fair trade, spol. Textil eco, pan Pečer a spol. Alma, Pomona Těšětice…

Konkrétně?

Naši studenti připravují a zažijí např. ochutnávku, propagaci, prodej fair trade produktů, besedují o lidských právech nad dokumentárními filmy festivalu Jeden svět, pořádají a účastní se Studentských voleb, sbírají peníze na podporu soběstačnosti chudých lidí ve světě – Skutečný dárek, ale například i na dárky pro děti s poruchami sluchu apod. z dětského domova při ZŠ v Ivančicích.

A hlavně - připravili a prožili naše dosud největší akce:

- Vím, co jím, aneb lokální piknik na náměstí s ochutnávkou a propagací lokálních produktů i producentů, 

- Vzhůru proti rychlé módě! – projektový den pro nás i pro okolní školy, kdy jsme zkoumali různé aspekty výroby a spotřeby textilu a jeho recyklace a zamýšleli se nad svým přístupem k nakupování.

A co hlas samotných členů projektového týmu?

„Projekt mi dal spoustu nových zkušeností a zážitků. Jelikož jsem byla v projektovém týmu, musela jsem se naučit rozdávat úkoly jednotlivým žákům a dohlížet, aby bylo vše zajištěno. Naučila jsem se spolupracovat, a díky moderování akce jsem zjistila i to, jak by měl vypadat veřejný projev, a jak probíhají rozhovory." 

Tereza Dobešová, studentka

„Díky tomuto projektu jsem se zbavila ostychu při mluvení na veřejnosti. Naučila jsem se lépe komunikovat s cizími lidmi po telefonu, v e-mailech nebo osobně, čemuž jsem se před naší akcí raději vyhýbala. Dále jsem se také naučila lépe spolupracovat v kolektivu."

Nela Bauerová , studentka

„Jistě si všichni vzpomínáte na 19. dubna, kdy na naší škole pořádala třída Septima projektový den. Pamatujete si všechny aktivity? Jedna z nich byl krátký, ale zajímavý dokument o podmínkách výroby bot v Indii. Zaměstnanci často nedostávají odpovídající mzdu nebo jsou nuceni pracovat neplacené přesčasy. Zjištění, že takto vyrobené boty nosíme téměř denně, některé z nás rozhodně zarazilo a donutilo přemýšlet o tom, co by bylo zapotřebí změnit.

Hana Schořová a Hedvika Kupská - studentky

„Realizace projektu mi přináší hlavně pocit velmi smysluplné práce. Je to skvělý způsob, jak nenásilně studenty učit důležité věci – přemýšlet, spolupracovat, vytvářet projekty a dotahovat věci do konce. Vše je spojeno s emocemi a komunikací, což znásobuje efekty učení. Je to také prostředek, jak se se svými žáky lépe poznáme – a společné prožitky jsou k nezaplacení.

Paed.Dr. Lenka Faltýnková – koordinátor projektu