ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

"Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina přemýšlivých, odhodlaných osob mohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho vůbec kdy změnila."

Margaret Mead (americká kulturní antropoložka)


Cílem výuky společenských věd je, aby studenti získali důležité znalosti a schopnosti pro orientaci ve fungování současného světa a řešení praktických problémů v oblasti psychologie, sociologie, politologie, práva, ekonomie, a filosofie.

Klademe důraz na rozvoj soft skills, na spolupráci, komunikaci, schopnost kritického myšlení. Také se výrazněji zaměřujeme na finanční gamotnost. Zapojujeme se do projektů organizace Člověk v tísni a jsme nositelé titulu Světová škola.

Společenskovědní seminář ve třetím a čtvrtém ročníku prohlubuje učivo ZSV a rozšiřuje ho o další témata, jako je globalizace, ekonomická integrace, management a marketing. 

Ve třetím ročníku studenti zpracovávají seminární práci, což velmi ocení na VŠ. Ve čtvrtém ročníku si vypracují svůj vlastní podnikatelský záměr a někteří ho neváhají i později převést do praxe.