Zeměpis

Zeměpis je vyučován s časovou dotací 1 - 2 hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku se pro zájemce přidává dvouhodinový volitelný seminář. 

Studium zeměpisu umožňuje pochopit vztahy mezi fyzickogeografickou a socioekonomickou sférou, získat základní geografické vědomosti a informace.

Výuka probíhá s využitím map, atlasů, interaktivních tabulí a internetu.

Výkladové hodiny výuky jsou propojeny se zeměpisnými soutěžemi, exkurzemi, projekty a prezentacemi.