Projekt anglického jazyka

Příprava na Cambridgeské zkoušky – FCE

Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168

  1. Přihlášky se budou podávat v dubenu – květenu předchozího školního roku                         
  2.  V každé skupině předpokládáme 6-12 studentů
  3. Výuka bude probíhat po vyučování, pokud možno v návaznosti na školní rozvrh

 

Naši studenti se připravují ke složení této mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka na úrovni B2 přímo u nás ve škole pod vedením odborníků z British Council, takže odpadá dojíždění do Brna, navíc mohou s podporou Městského úřadu v Moravském Krumlově získat příspěvek až 10 000,- Kč.  Příprava probíhá systematicky, již od druhého ročníku šestiletého studia.

 

Popis projektu:

A)     KURZ   1 (začínající)- úroveň A2

-        1x týdně 45 minut (jedna lekce = 45 minut)

-        příprava  - 1 školní rok

-        celkový počet lekcí za 1 školní rok: 30 lekcí

-        výstupem z tohoto kurzu budou znalosti na úrovni A2. Hlavním cílem této zkoušky je motivace dětí ke studiu.

-        vhodné pro žáky 13-16 let

-        finanční příspěvek žáka na celý kurz 500,- Kč (při naplnění 10 žáky)

-        lektorováno vyučujícími GMK pod záštitou BRITISH COUNCIL

 

B)     KURZ 2 (mírně pokročilí) – úroveň A2,B1

Zakončeno zkouškou PET (mezinárodní zkouška, která má nižší úroveň než FCE)

-        1x týdně 90 minut (jedna lekce = 90 minut)

-        příprava na tuto zkoušku: 1 školní rok

-        celkový počet lekcí za 1 školní rok:  30 lekcí

-        výstupem z tohoto kurzu bude zkouška, kterou provede naše gymnázium spolu s lektory z BRITISH COUNCIL s vydáním vlastního certifikátu, zdarma. Hlavním cílem této zkoušky je zvládnutí prvního kroku k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných Cambridgeských zkoušek typu FCE

-        vhodné pro žáky 15-17 let

-        finanční příspěvek žáka na celý kurz 1 000,- Kč

-        lektorováno vyučujícími GMK pod záštitou BRITISH COUNCIL

 

C)     KURZ 3  ( pokročilí) – příprava na zkoušky FCE

-        1x týdně 120 minut (jedna lekce – 120 minut)

-        Příprava  – 1  školní rok

-        celkový počet lekcí za 1 školní rok: 30 lekcí

-        výstupem z tohoto kurzu bude zvládnutí učebnice určené k přípravě na FCE.

-        Vhodné pro žáky 17 -18 let ( 2. ročník čtyřletého studia, 6. ročník osmiletého studia, 4. ročník šestiletého studia)

-        Finanční příspěvek žáka na celý kurz 2 000,- Kč

-        Lektorováno vyučujícími  – BRITISH COUNCIL

 

 

D)     KURZ  4  ( pokročilí) – složení zkoušky FCE

-        1x týdně 120 minut (jedna lekce – 120 minut)

-        Příprava  – 1  školní rok

-        celkový počet lekcí za 1 školní rok: 30 lekcí

-        tento kurz bezprostředně navazuje na kurz 3

-        výstupem z tohoto kurzu bude zkouška FCE, během tohoto kurzu budou žáci testovat cvičné testy na zkoušky FCE a dělat rozbory těchto testů

-        Vhodné pro žáky 18 -19 let ( 3. ročník čtyřletého studia, 7. ročník osmiletého studia, 5. ročník šestiletého studia)

-        Finanční příspěvek žáka na celý kurz 2 000,- Kč

-        Lektorováno vyučujícími  – BRITISH COUNCIL

-        Nelze se účastnit tohoto kurzu bez absolvování kurzu 3

-        Náklady na zkoušku FCE – 3 550,- ( v případě úspěšného složení budou náklady uhrazeny z projektu)

 

Pilotní kurz byl zahájen v únoru 2014.

 

Podrobnější informace: reditel@mkgym.cz