Domluvme se, že se domluvíme CZ.1.07/1.1.00/56.0264

Kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Holá, projekt.hola@seznam.cz

Tento projekt je realizován v rámci 56. výzvy MŠMT a spolufinancován z ESF a OP VK.

V rámci tohoto projektu vyjede 50 žáků zdokonalit své znalosti v cizím jazyce. 20 žáků odjede v termínu 19. 10.–23. 10. 2015 do Německa (Berlín) procvičit němčinu a následně 30 žáků odletí v termínu 15. 11.–22. 11. 2015 na Maltu zdokonalit angličtinu. Výukové programy jsou hrazeny z tohoto projektu. V listopadu vyjede jeden pedagog na zahraniční jazykový kurz.

Všechny tyto výjezdy bude zajišťovat:

ALBION MORAVIA s.r.o. -hcestovní kancelář

se sídlem: M. Horákové 14, Brno 602 00

IČO: 29306817

osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Doc. Ing. Boris Gajdošík, CSc.

kontaktní osoba: Dolejší Pavlína

 

Naši žáci se ve dnech 15. 11. až 22.11. 2015 zúčastnili jazykově–poznávacího pobytu na Maltě. 

Jak se jim vedlo ve škole si můžete přečíst v přiloženém dopise jedné lektorky:

Ráda bych vyjádřila své upřímné potěšení z pobytu, byť krátkého, vašich studentů v mé třídě. Jejich chování a vystupování je velmi pěkné. Velmi dobře pracovali ve dvojicích i ve skupině a prokázali vynikající dovednosti komunikativní a interaktivní v úkolech se slovní zásobou i s gramatikou. Všichni prošli s vynikajícími výsledky ve všech čtyřech jazykových dovednostech tohoto týdne – tj. poslech, četba, psaní a mluvení. Spolupráce vašich studentů s mými ostatními pokročilými studenty byla velmi příjemná.

 

Lara, lektorka na Maltě