Co je u nás nového?

Každý den je u nás výjimečný a plný nových událostí.Proč studovat
právě u nás? 

Gymnázium Moravský Krumlov je partnerskou školou MUNI, VUT a UK, dále Skupiny ČEZ, Cambridge P.A.R.K a DofE, Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Naše kvalitní příprava zaručuje více než 95% úspěšnost
přijatých absolventů na vysoké školy a univerzity.

Studenti jsou dlouhodobě velmi úspěšní
v předmětových olympiádách a v soutěžích pro středoškolské studenty.

Studenty připravujeme na složení mezinárodních zkoušek
z angličtiny pod záštitou Cambridge English. • Vysoká úspěšnost přijetí na vysoké školy
 • Výborná úroveň výuky cizích jazyků
 • Spolupráce s významnými partnery
 • Spousta zajímavých projektů
 • Nový výukový program VIA
 • Moderní učebny, mnoho volnočasocvých aktivit

Moderní
Vzdělání
Individuální
Přístup

Moderní vzdělávání

 • Propojujeme výuku ve všech předmětech.
 • Učíme se i v terénu, nejen v lavicích.
 • Moderní vzdělávací programy, kvalitní a inovativní učební pomůcky, tablety, interaktivní tabule, 3D tisk = jsme vybaveni na vysoké úrovni.
 • Zpracováváme výsledky vlastního zkoumání, stavíme rakety, roboty a jiné. Rádi programujeme.
 • Jsme úspěšní v krajských i celostátních kolech olympiád a soutěží pro středoškolské studenty.


Individuální přístup

 • Věnujeme se individuálně nadaným i zdravotně či sociálně znevýhodněným studentům.
 • Každý student má u nás možnost realizovat se v tom, co ho baví.

Díky individuálnímu vzdělávání mohl student posledního ročníku pozvat své učitele pár týdnů po velmi úspěšně zvládnuté maturitní zkoušce na svůj absolventský koncert, kde předvedl nádhernou hru na klarinet.