eu

Domluvme se, že se domluvíme

Škole v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen projekt, jehož realizace probíhá od 10.7.2015 do 31.12.2015. V rámci tohoto projektu vyjede 50 žáků na jazykový poznávací pobyt a jeden pedagog na jazykově vzdělávací pobyt.

Studuj jazyk a poznávej přátele

Financovaného Jihomoravským krajem – Do světa 2015!

S ICT na GMK aktivně i interaktivně CZ.1.07/1.5.00/34.0663

Škole v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen projekt, jehož realizace probíhá od 1.9.2012 do 30.6.2014. V rámci tohoto projektu vznikají pracovní listy pro žáky a prezentace pro interaktivní tabule.

K environmentální výchově moderní terénní výukou CZ.1.07/1.1.16/02.0001

Škole byl v rámci 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen projekt, jehož realizace probíhá od 1.2.2013 do 31.1.2015. Projekt je zaměřen na modulovou terénní výuku. Žáci si prohloubí znalosti a získají nenásilnou formou dovednosti a postoje environmentální výchovy, zeměpisu, biologie, geologie, chemie, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, ale také dějepisu a spol. věd.

Moderní laboratoř pro výuku přírodovědných předmětů CZ.1.07/1.1.16/02.0007

Škole byl v rámci 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen projekt, jehož realizace probíhá od 1.3.2013 do 28.2.2015. Projekt je zaměřen na vytvoření moderní laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů (fyziky, biologie, chemie a EVVO). V rámci projektu budou vypracovány soubory laboratorních cvičení.

Multipředmětové učebny na Gymnáziu v Moravském Krumlově CZ.1.07/1.1.02/03.0038

Škole byl v rámci 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen projekt, jehož realizace probíhala od 15.2.2011 do 31.12.2011. V rámci projektu vznikly prezentace pro interaktivní tabule do všech předmětů, které škola vyučuje.

Posilování jazykových kompetencí žáků Gymnázia v Moravském Krumlově CZ.1.07/1.1.02/01.0035

Škole byl v rámci 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen projekt, jehož realizace probíhala od 1.4.2009 do 31.12.2011. V rámci projektu vznikly pracovní listy k poslechům do angličtiny, němčiny a ruštiny.

Společné vzdělávání učitelů a žáků na GMK

Podpora vzdělávání žáků a učitelů na GMK realizace od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL realizace investice 3. 2. 3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY