• Gymnázium Moravský Krumlov (GMK) má více než 60 letou tradici.
  • Máme 25 učitelů a přes 250 studentů v 10 třídách.
  • Připravujeme studenty především pro studium na vysokých školách, ale také i pro uplatnění ve správě, kultuře a dalších oblastech.
  • Vybrat si můžete čtyřleté studium, šestileté i osmileté studium.
  • Dáváme důraz na cizí jazyky. Zaměřujeme se především na angličtinu, němčinu a latinu, zájmecům ovšem zajístíme i výuku ruštiny a francouzštiny. Možnost složení mezinárodních zkoušek z FCE až s úsporou  9550,- Kč.
  • Informatika a výpočetní technika, jeden z nejžádanějších oborů současnosti, se na GMK vyučuje nejprve jako předmět povinný, ve vyšších ročnících studia jako předmět volitelný.
  • Máme moderní učebny vybavené na míru pro každý předmět jakou jsou fyzika, matematika či chemie.
  • Vlastní školní knihovna, posilovna a další sportoviště.
  • Bohatý program během studia: lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, exkurze, výlety v tuzemsku i do zahraniční, sportovní hry, pěvecký sbor, náboženská výchova, různé kroužky (šachový, jazykové ), olympiády aj.

vojta13