• Gymnázium Moravský Krumlov (GMK) má více než 70 letou tradici.
  • Máme 21 učitelů a přes 220 studentů v 10 třídách.
  • Připravujeme studenty především pro studium na vysokých školách, ale také i pro uplatnění ve správě, kultuře a dalších oblastech.
  • Vybrat si můžete čtyřleté studium a šestileté studium.
  • Nový moderní výukový program VIA: (cesta) – vzdělání, inspirace, aktivita!  Vzdělání, jehož základem je přírodovědný, společenskovědní a estetický blok, který je krok za krokem doplňován jazyky, matematikou a informatikou. Studijní témata jsou probírána v logických blocích, a ne izolovaně v jednotlivých předmětech. Tento program se vyučuje pouze v šestiletém oboru.
  • Dáváme důraz na cizí jazyky. Zaměřujeme se především na angličtinu, němčinu a latinu, zájemcům ovšem zajístíme i výuku ruštiny a francouzštiny. Možnost složení mezinárodních zkoušek FCE až s úsporou  9550,- Kč.
  • Informatika a výpočetní technika, jeden z nejžádanějších oborů současnosti, se na GMK vyučuje nejprve jako předmět povinný, ve vyšších ročnících studia jako předmět volitelný. Robotika je samozřejmou součástí výuky.
  • Máme moderní učebny vybavené na míru pro každý předmět jakou jsou fyzika, matematika či chemie.
  • Vlastní školní knihovna, posilovna a další sportoviště, školní dvůr s Jedlou zahradou.
  • Bohatý program během studia: lyžařský výcvikový kurz, taneční, sportovní a turistický kurz, kurz řízení motorových vozidel, exkurze, výlety v tuzemsku i do zahraniční, sportovní hry, pěvecký sbor, náboženská výchova, různé kroužky (šachový, jazykové ), olympiády aj.
  • Program DofE: mezinárodně uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí

vojta13